ISSN 2065 - 8885 Caută in site :   Cauta

REVISTĂ DE CULTURĂ ŞI ATITUDINE     ANUL 8 NR. 94 (Dec  2016)
 
 EDITORIAL
VEZI VREO SCHIMBARE?
Suntem la finalul lui 2016. Gândurile ni se împletesc armonios, precum lianele pădurii ecuatoriale pe lăstarii proaspeţi de amintiri. A fost un an bun, rău? A fost sau n-a fost şi de această dată începutul sfârşitului lumii? Gânditorii din toate timpurile istoriei postdecembriste s-au strâns şi ei la masa rotundă, organizată aproape seară de seară, cu maximă conştiinciozitate de canalele de ştiri televizate, să mai tâmpească încă o dată în plus – dacă mai era nevoie – minţile, şi aşa duse departe ale românului de rând, individ care nu vede în faţa ochilor decât două lucruri mari şi late: cuponul de pensie şi ştampila de vot.
A fost un an tehnocrat, cu acuze şi nerealizări, cu fapte şi lipsă de fapte, cu bani consumaţi şi recuperaţi, un an cu aceleaşi personaje politice cu care ne-am obişnuit zilnic de atâţea ani, dar şi feţe noi, ministeriale, care s-au tot permutat în scaun şi de vreo 3-4 ori, fără ca rezultatele – cele pozitive, fireşte – să se facă simţite. Am avut un an cu pesedişti roşii în luptă cu pesedişti galbeni, liberali galbeni la braţ cu liberali roşii, jocuri de culise şi de suprafaţă, indicaţii şi contraindicaţii, reforme şi restructurări, măriri şi prea-măriri de salarii, bugete şi superbugete, pib-uri şi procente, creşteri şi descreşteri, economii înaintând pe hârtie, noroaie, în loc de străzi şi, mai presus decât orice, exagerări culturale, născocite de cele mai perfide minţi culturnice.
 INTERVIU
INTERVIU CU PROF. UNIV. DR. GEORGE SORESCU, LAUREAT AL ACADEMIEI ROMÂNE
De la Craiova până în Bulzeşti sunt vreo 25-26 km, pe vechiul drum dintre Bănie şi Rm. Vâlcea. Cam tot atâţia însumează şoseaua principală a comunei, cu sate ,,înşirate ca mărgelele pe aţă”, după cum scria Marin Sorescu. De unde vine numele Bulzeşti? Are legătură cu ,,bulz”, cuvânt cu evidente rezonanţe dacice, precum ,,barză”, ,,brazdă”?...
Distanţa de la Craiova la Bulzeşti este de 26 km, cum aţi menţionat. Satele componente, care se extind pe câţiva kilometri, sunt: Bulzeşti, Gura Racului, Seculeşti, Prejoi şi Frăţila. Numele satului a făcut obiectul unor cercetări, atât ale mele, cât şi ale lui Marin. Pornind de la etimologia cuvântului ,,bulz”, am observat că are o vechime destul de mare, provenienţafiind ardelenească, transilvăneană.
Într-una dintre numeroasele zone ale dacilor liberi, din judeţul Bihor, există comuna Bulz, atestată documentar de peste 600 de ani, care include încă două sate: Munteni şi Remeţi.
 CĂRŢILE ZEIT
AURA DE CUVINTE A POETULUI TÂNĂR RONALD GASPARIC,
DE SANDA TĂNASE, EDITURA ZEIT, BRĂILA 2009
Cartea Aura de cuvinte a poetului tânăr Ronald Gasparic, reprezintă debutul editorial al Sandei Tănase, concepută pe un portativ grav de litanie lirică, ca un acompaniament de orgă în contrapunct de missaliturgică.
Autoarea face o analiză atât de pertinentă şi de exhaustivă a operei poetului Ronald Gasparic, ca o disecţie într-o sală de operaţie, încât încercarea de a se mai spune ceva în plus n-ar mai fi necesară decât după o autopsie critică a altui exeget al poeziei sale.
În ciuda tentei... uşor didactice şi de rutină profesională, (Sanda Tănase este profesoară de limba şi literatura română cu mii de ore de comentariu literar pe texte selectate în manualele şcolare pentru capacitatea de înţelegere a elevilor de toate vârstele...), volumul Aura de cuvinte a poetului tânăr Ronald Gasparic se recomandă specialiştilor, şi nu numai, ca o autoritară, documentată, lucidă şi, în egală măsură, sentimentală interpretare critică a fenomenului liric, care s-a numit Ronald Gasparic. După lectura cărţii, senzaţia de prim contact şi pozitivă reacţie este că Sanda Tănase i-a citit nu numai cărţile tipărite şi îngrijite de scriitorii Vasile Andru şi Cezar Ivănescu, Plâns la zâmbetul meu, Editura Cartea Românească, 1992; Universul oblic, Editura Princeps, 1995; Rămân pământ de soare, Editura Paralela 45, 2007, ci şi manuscrisele păstrate şi selectate de Cătălin Gasparic, tatăl, de Donald Gasparic, fratele, şi de Milica Gasparic, mama; texte cu gânduri şi poezii ale lui Ronald Gasparic, nepublicate.
 REVERENŢE CRITICE...
CIMITIRUL COPIILOR, DE NICOLAE GOJA
Mărturisim cu tot regretul şi  cu scuzele de rigoare că nu am citit nici unul dintre romanele anterioare: Ilca (1993), Iad în raiul de acasă (1999), Clopotul cu două limbi (2002), Fabrica de iarbă (2011) şi Doi pe o cruce (2015) ale scriitorului şi jurnalistului maramureşean Nicolae Goja. Romanul Cimitirul copiilor (Editura ,,Eurotip”, Baia Mare, 2016), pe care l-am primit recent, ne arată un scriitor pe deplin format, stăpân pe tehnica narativă, chiar cu unele momente de rafinament şi virtuozitate stilistică, aşa cumpuţini am întâlnit în ultimultimp.
Cimitirul copiilor este numai la prima vedere, după cum ne relevă şi titlul, un roman despre copii, deşi dimensiunea ludică nu lipseşte şi străbate romanul de la un capăt la altul. Cimitirul copiilor este un roman complex, de o tonalitate lirico-filosofică, un roman problematic şi dilematic totodată, cu un final deschis, care poate da naştere unei ample şi pasionante dezbateri de idei.
Romanul lui Nicolae Goja face parte din acea categorie de naraţiuni care au ,,weltanschauung”, adică o concepţie despre lume şi viaţă – şi care ne interesează în cel mai înalt grad. De altfel, romanul debutează spectaculos cu o profundă reflecţie despre relativismul şi subiectivismul timpului, categoria fundamentală a existenţei:,,Domnul D. mai are puţină vreme, un an, doi, trei…, până la time-out şi momentele de tandreţe şi comuniune cu natura şi cu cei asemenea sie îl fac să resimtă dureros şi nostalgic înţelesul acestui răstimp personal de optzeci şi nouă de ani trecuţi, cum îşi spune adesea: <ca o singură zi>. Este adevărat, timpul nu există. Noi, oamenii, avem o concepţie puerilă despre această dimensiune a Universului, după care se ordonează succesiunea evenimentelor.” Acesta e punctul de vedere al Domnului D., pictor scenograf, observator şi martor ocular al evenimentelor.
 SPIRITUALITATE
ASCEZA
În perioada postului calendaristic, de-o importanță aparte este liniștirea sufletului. Cum metoda abstinenței nu dă greș niciodată, și în acest caz, postul are darul de a echilibra ființa umană și de-a o hrăni cu lumină. Cei care încearcă această modalitate de purificare somatică și spirituală, spun că își simt sufletul mai ușor, ca și cum s-ar fi debarasat de o povară insuportabilă. Consumul de vegetale, cu măsură, firește, are puterea să energizeze corpul și mintea într-un chip minunat. Nu puțini sunt aceia, care se declară mulțumiți de beneficiile postului. Unii chiar renunță pentru totdeauna la alimentele de proveniență animală, datorită obișnuinței organismului cu mâncarea ușoară, săracă în grăsimi.
Desigur, postul nu este suficient pentru o persoană care accede la desăvârșire spirituală. Coroborat cu rugăciunea și cu acte de caritate benevole, postul conduce către o echilibrare a minții și a inimii. Una dintre cele mai profunde rugăciuni, este cea care țintește aceste două componente ale umanului: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Este rugăciunea care străpunge stânca păcatului și înduioșează inima încărcată de indiferență.
 ÎNVĂŢĂMÂNT
CĂRŢI ÎN FORMAT DIGITAL
În ultimii ani ia amploare – inclusiv în România – fenomenul publicării cărţilor în format digital (eBook sau e-book, carte electronică), care pot cumpărate (atunci când nu sunt gratuite) şi citite utilizând dispozitive specifice cunoscute sub denumirea eBook Reader, e-book reader sau e-book device (cititor de cărţi electronice). Principalele avantaje ale unui e-book reader sunt o bună lizibilizate a textului pe ecran (chiar şi în lumina soarelui) şi un timp de viaţă mai lung al bateriei. Aceste avantaje sunt obţinute prin utilizarea tehnologiei hârtiei electronice (e-paper technology) pentru afişarea conţinutului care trebuie citit. Prima carte publicată online, în iunie 1996, a fost MH & hmx: email pentru useri şi programatori, scrisă de Jerry Peek.
Pentru crearea cărţilor electronice sunt utilizate un număr destul de mare de formate. În continuare sunt prezentate pe scurt cele mai cunoscute dintre acestea[1]:
Kindle (.azw): format proprietar Amazon, lansat odată cu e-book-ul Amazon Kindle. Formatul este utilizat astăzi pe o varietate de platforme;
 REPERE...
UMANISMUL CONFUCIANIST ŞI MISTICUL DAOIST, CEI DOI POLI ÎNTRE CARE A OSCILAT ÎNDELUNG FILOSOFIA CHINEZĂ (III)
2. Daoismul
La elaborarea acestui capitol al lucrării am purces de la excepționala carte Lao Zi – Cartea despre Tao și virtuțile sale (Editura Științifică, Biblioteca Orientalis, 1999), traducerea din chineza veche, notele și comentariile aparținându-i lui Șerban Toader. Coroborând lectura atentă a acestei cărți cu Elemente de taoism, cartea cercetătorului englez Martin Palmer și, mai nou, cu Filozofia chineză, dar îndeosebi cu versetele legendarului Lao Zi în tălmăcirea lui Dinu Luca, lucrare apărută în anul 1993 la Editura Humanitas cu titlul Cartea despre Dao și Putere cu ilustrări din Zhuang Zi, deci procedând la o lectură încrucișată a textului de bază și a interpretărilor date de sinologi, am izbutit în acest chip să intru sub învelișul cripto-laconic al spuselor înțeleptului și să mă las pătruns de inalterabila savoare a gândirii lui lirice, ridicată de discipoli de la rangul de filosofie imperială la aceea de religie.
 ATELIER
(IV) DISCUŢII ALE NEINIŢIAŢILOR
- …Bre, fraţilor – se adresă meşterul Pietraru, către tovarăşii lui, români şi nemţi, deopotrivă, strânşi în “şură”, să se mai “hodinească o ţâră” (cum zicea tânărul mecanic, din Neamţ, Catană Vasile), după “hămăleala” şi “roboteala” de la avioane…dar nu erau culcaţi în paturi, ci se strânseseră, ciotcă, pe scaune, pe butuci, pe ce găsiseră… - …în jurul “decanului”, al  “liderului de opinie”…şi de vârstă! – adică, în jurul lui Marin Pietraru, şi ascultau, fiecare cum şi cât putea… De vorbit, vorbiră mai  mult mecanicii (…care, toată ziulica, stătuseră la “bază”, feriţi de prăpădenia luptelor din văzduh…), pentru că “trupa” (mitraliorii “din coada avionului”, “oştenii” şi “străjile”…) erau, încă, sub puternica impresie a coşmarurilor luptelor aeriene, de peste zi…
Paturile din “şură” (în număr de 28) erau aşezate pe patru rânduri – două de-a dreapta uşii de la intrare şi două de-a stânga – adică, 14 şi 14. Între cele de-a stânga uşii şi cele de-a dreapta uşii era o potecă destul de largă, în mijlocul căreia erau câteva mese “de lucru”, cu vreo zece scaune în jur… mă rog, fiecare făcea ce ştia: unul scria scrisori acasă (dacă ştia carte…), alţii jucau cărţi, altul lipea machete de motoare, ori de avioane… - …fiecare după potriva lui şi după nărav, numai timpul să treacă mai repede, până când somnul le îngropa grijile de peste zi, şi le aducea, în subconştient, alte griji, poate mai mari, pentru că erau întunecate şi nelămurite…
 ATITUDINI
POLITICA-I NEMERCIE PENTRU TOT OMUL DE-OMENIE!
Văzând că în cei 27 de ani scurși de la Decembriadă lucrurile merg din prost în mai prost (economia culcată la pământ, țara scoasă la mezat, datoria externă de circa 100 miliarde dolari, moralitatea și educația în cădere liberă, tâlhăria și ciocoizarea în necontenit progres, sărăcirea devenită un fenomen de masă), tot mai des românii mințiți și dezorientați se întreabă cu năduf: „Unde sunt cetățenii capabili și onești ai acestei țări? Că doar nu ducem lipsă de asemenea oameni. Atunci de ce stau deoparte?!...”
Da, România postdecembristă nu duce lipsă de oameni cinstiți și înzestrați de la natură. Dovadă că aproape patru milioane de compatrioți și-au luat lumea în cap în perioada postdecembristă (cel mai masiv exod din întreaga istorie a românismului!), dintre care mai multe zeci de mii sunt specialiști de mâna-ntâi; dovadă, totodată, că cei mai galonați dintre studenții noștri sunt racolați încă de pe băncile facultăților, în principal ale celor de stat, de către guvernele și companiile occidentale, astfel că-i deja o cutumă ca România din ce în ce mai săracă, inclusiv prin această neîntreruptă hemoragie de materie cenușie, să-i îmbogățească pe cei putrezi de bogați.
 © Copyright 2009-2016, Revista ZEIT, un produs al  Editurii ZEIT    Termeni şi condiţii